Kolegium Kujawskie X.X. Sal. w Aleksandrowie Kujawskim

SZKOŁA PODSTAWOWA

Dzienniczek el. - aplikacja mobilna:

Logowanie

Translator

Polish Belarusian Chinese (Traditional) Czech Dutch English French German Hebrew Irish Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian Yiddish

Odwiedziło nas

05647986
dziś
wczoraj
ten tydzień
ten miesiąc
poprzedni miesiąc
ogólnie
594
1028
2607
18253
37433
5647986

LICEUM SALEZJAŃSKIE MISTRZEM KLASY A !

LICEUM  SALEZJAŃSKIE MISTRZEM KLASY A !

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r.  wprowadziło do wszystkich polskich szkól nową formę nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja - praktyczne badanie oceniające. Oceny szkoły dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma ono zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę.

Wymagania zostały sformułowane w czterech obszarach:  w zakresie efektów, procesów, relacji ze środowiskiem oraz  zarządzania. Przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna miała na celu ustalenie spełnienia wymagań na jednym z pięciu następujących poziomów:

 

•              poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

•              poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania,

•              poziom C – średni stopień wypełniania wymagania,

•              poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania,

•              poziom E – niski stopień wypełniania wymagania.

 

Nasze liceum w każdym z badanych wymagań otrzymało poziom najwyższy oznaczony literą A !

W naszej szkole dobiegła końca ewaluacja zewnętrzna w obszarze zarządzania, przeprowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uzyskane wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące, gdyż zostały sklasyfikowane na najwyższym poziomie spełniania wymagań, charakteryzowanym literą A. To wyróżnienie, którym mogą poszczycić się nieliczne szkoły w kraju. Z raportu wynika, że nasze działania  nakierowane są na ucznia, jego wszechstronny rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych i przyczyniają się do uzyskiwania bardzo dobrych efektów nauczania, potwierdzonych stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych oraz wysokim wskaźnikiem EWD, obrazującym przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej – niech te wyniki motywują nas do dalszej, rzetelnej pracy.

 

LICEUM SALEZJAŃSKIE MISTRZEM KLASY A !

Wyniki ewaluacji zewnętrznej w naszej szkole.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r. wprowadziło do wszystkich polskich szkól nową formę nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja - praktyczne badanie oceniające. Oceny szkoły dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma ono zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę. Wymagania zostały sformułowane w czterech obszarach: w zakresie efektów, procesów, relacji ze środowiskiem oraz zarządzania. Przeprowadzona w szkole ewaluacja zewnętrzna miała na celu ustalenie spełnienia wymagań na jednym z pięciu następujących poziomów:

•              poziom A – bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę

•              poziom B – wysoki stopień wypełniania wymagania,

•              poziom C – średni stopień wypełniania wymagania,

•              poziom D – podstawowy stopień wypełniania wymagania,

•              poziom E – niski stopień wypełniania wymagania.

Nasze liceum w każdym z badanych wymagań otrzymało poziom najwyższy oznaczony literą A !

W naszej szkole dobiegła końca ewaluacja zewnętrzna w obszarze zarządzania, przeprowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego przez zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uzyskane wyniki są dla nas bardzo satysfakcjonujące, gdyż zostały sklasyfikowane na najwyższym poziomie spełniania wymagań, charakteryzowanym literą A. To wyróżnienie, którym mogą poszczycić się nieliczne szkoły w kraju. Z raportu wynika, że nasze działania nakierowane są na ucznia, jego wszechstronny rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych i przyczyniają się do uzyskiwania bardzo dobrych efektów nauczania, potwierdzonych stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych oraz wysokim wskaźnikiem EWD, obrazującym przyrost wiedzy i umiejętności uczniów. Gratulacje dla całej społeczności szkolnej – niech te wyniki motywują nas do dalszej, rzetelnej pracy.