Z okazji Świąt Bożego Narodzenia


         wszystkim uczniom, rodzicom
         oraz przyjaciołom naszego Kolegium

          wszelkiej pomyślności, radości i błogosławieństwa Bożego
         życzą:


          dyrekcja, nauczyciele i pracownicy.www.szkosal.pl